Công trình

Cùng tham khảo các công trình lắp đặt thang máy Gia Định để truyền cảm hứng cho ngôi nhà bạn

Thang máy kính lắp đặt tại quán cafe Laika
Thang máy kính
Thang máy kính lắp đặt tại quán cafe Laika
Thang máy kính

Thang máy kính lắp đặt tại quán cafe Laika

  • 4 điểm dừng, 4 mặt kínhs
  • Ngoài trời
  • Ferbuary 5s
Thang máy kính tại Kim Đồng
Thang máy kính
Thang máy kính tại Kim Đồng
Thang máy kính

Thang máy kính tại Kim Đồng

  • 5 điểm dừng
  • Giữa thang bộ
  • Vàng
Công trình thang máy gia đình
Cập nhật
Công trình thang máy gia đình
Cập nhật