Công trình tại KDT Padora Triều Khúc

Loại thang:Thang máy Fuji
Vị trí lắp đặt:
Kích thước sàn thang:
Màu Sắc Thang:
Công trình:
Kích thước thông thuỷ:
Ngày hoàn thành: