Thang máy kính lắp đặt tại quán cafe Laika

Loại thang:Thang máy kính
Vị trí lắp đặt: Ngoài trời
Kích thước sàn thang: 1500x1500
Màu Sắc Thang: Ferbuary 5s
Công trình: Quán cafe
4 điểm dừng, 4 mặt kínhs
Kích thước thông thuỷ: 1400x1400
Ngày hoàn thành: 11/2020