Thang máy kính tại Kim Đồng

Loại thang:Thang máy kính
Vị trí lắp đặt: Giữa thang bộ
Kích thước sàn thang: 1000x900
Màu Sắc Thang: Vàng
Công trình: Biệt thự
5 điểm dừng
Kích thước thông thuỷ: 1500x1500
Ngày hoàn thành: 03/2021